Protender

 

Treningi:

 

 

Asertywność = być w zgodzie ze sobą
 

 

Opis: http://www.protender.pl/images/2012/03/14/oferta-szkolen-1.jpgAsertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie
w kontakcie z innymi osobami.
Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje opinie, przekonania, emocje, poglądy respektując przy tym to, co czuje myśli czy uważa druga osoba. Zachowanie asertywne niesie za sobą bardzo dużo korzyści. Dzięki asertywnej postawie wzmocnisz własne poczucie godności oraz zyskasz satysfakcję w kontaktach
z innymi osobami.

czytaj dalej>>


 

Trening Radzenia sobie ze stresem
- rozwiń umiejętność radzenia sobie ze stresem -

 

Stres jest reakcją organizmu na sytuacje, które określane są, jako trudne czy zagrażające zaś, konsekwencje danej sytuacje postrzegane są, jako niezwykle ważne dla jego dalszej pomyślności. W obecnych czasach stresu doświadcza prawie każdy, jego negatywne działanie jest potwierdzone przez wielu specjalistów. Aby umieć sobie efektywnie z nim radzić należy znać jego źródła i mechanizmy, ale przede wszystkim dokonać możliwychi koniecznych zmian we własnym sposobie myślenia
i otoczeniu.

 

czytaj dalej>>

 

Warsztaty:

 

„Ja i Grupa"

- rozwiń swoją umiejętnośc pracy z grupą -

 

Prowadzenie grupy to wyzwanie. 
Aby skutecznie poprowadzić grupę ku celom
nie wystarcza jedynie wiedza merytoryczna.
W dużej mierze efekt końcowy pracy z grupą zależy od umiejętności interpersonalnych osoby prowadzącej (trenera, szkoleniowca, lidera grupy) oraz znajomości zagadnień z obszaru psychologii grupy. Dzięki połączeniu wiedzy merytorycznej, znajomości procesów zachodzących w grupie oraz umiejętności interpersonalnych prowadzeni grupy ku celom staje się jeszcze bardziej efektywne

czytaj dalej>>

 

 

„Jak tworzyć dobry klimat w grupie"

- rozwiń swoją umiejętność pracy z grupą -

 

Opis: 71

Bezpieczny i otwarty klimat w grupie, to podstawa do efektywnej pracy osoby prowadzącej odziaływania grupowe. Podstawą do jego stworzenia jest umiejętność budowania celów możliwych do osiągnięcia z grupą, znajomość oczekiwań grupy oraz własnych jak również umiejętność tworzenia kanonu zasad i norm pomocnych
w pracy z grupą.

 

czytaj dalej>>

 

 

 

                    „Sztuka odkrywania i rozwijania mocnych stron ucznia przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów własnych”

-rozwiń swoją umiejętność pracy z grupą-

 

W codziennej pracy, gdy towarzyszy nam pośpiech, natłok spraw
i obowiązków często biorą nad nami górę negatywne przekonania
o otaczającej nas rzeczywistości. Postrzegamy samych siebie
i uczniów w krytyczny sposób przez pryzmat trudności, niepowodzeń, wad i negatywnych cech.  Szkolenie, które Państwu oferujemy jest propozycją spojrzenia na siebie i ucznia z odmiennej perspektywy. Perspektywy coachingowej, która koncentruje się na poszukiwaniu
i wzmacnianiu zasobów osobistych, dzięki którym można efektywnie realizować cele.

 

czytaj dalej>>

Szkolenia:

 

 

„Jak przejść selekcję wstępną dzięki CV i LM”

 

 

 

Selekcja CV i listów motywacyjnych jest pierwszym etapem rekrutacji. Spełnienie podstawowych wymagań zawartych
w ogłoszeniu o pracę, nie wystarcza.

Aby zostać zaproszonym na rozmowę rekrutacyjną należy poprawnie i rzetelnie przygotować swoje dokumenty.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak przejść selekcję wstępną dzięki swojemu CV i listowi motywacyjnemu.

 

czytaj dalej>>

 

 

Szkolenia dla dzieci i młodzieży

 

 

Głównym założeniem szkoleń jest wyposażenie dzieci i młodzieży
umiejętności takie jak skuteczne uczenie się, właściwe planowanie i wyznaczanie sobie celów, umiejętności komunikacyjne
i wystąpień publicznych oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Umiejętności te skutecznie wspierają rozwój młodzieży kształtując w niej pro aktywną postawę skierowaną na samodoskonalenie się oraz możliwości praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Młodzież i dzieci dzięki udziałowi w szkoleniach w przyszłości będzie miała większą szansę na odnalezienie się na rynku pracy.

czytaj dalej>>

 

 

 

 

Koniec treści

Protender, tel. kom. 602 498 899, mail: biuro@protender.pl